Нүд харснаараа ханасангvй, чих сонссоноороо дүүрсэнгvй

Наран доор ажиллагч хүмүүний бvх хөдөлмөрийн ашиг нь юу вэ?
Нэгэн үеийнхэн явж нөгөө үеийнхэн ирсээр байвч
Дэлхий ертөнц үүрд үлддэг.
Түүнчлэн нар мандсаар, жаргасаар,
Хаанаас манддаг тэр л газар уруугаа яарсаар байх ажээ.
Салхи өмнө зүгт үлээж, тэгснээ хойд зүг рүү эргэж,
Улмаар өөрийн тойргоороо дахин давтан эргэлдэх ажгуу.
Бүх гол далайд цутгавч далай нь дүүрдэггүй.
Дахин буцаж урсахын тулд хаанаас эхэлсэн тэр газартаа голууд буцаж урссаар байдаг.
Хүн үүнийг хэлэхийн аргагүй бvх зүйл залхмаар юм.
Нүд харснаараа ханасангvй, чих сонссоноороо дүүрсэнгvй.
Юу ч байсан, тэр нь байх болно.
Юу хийгдэж байсан, тэр нь мөн хийгдэх болно.
Иймээс наран доор шинэ юм юу ч алга.
Хэн нэг нь ямар нэг юмыг “Үүнийг хараач, энэ шинэ зүйл байна” гэж магад.
Тэр нь хэдийн биднээс өмнө байсан зүйл юм.
Өнийн юмс дурсагдахгүй, хожим болох юмс ч ирэх үеийнхний санаанд үл үлдмой.

0 comments:

Post a Comment

Design by Blogger Templates